OM OSS HØYDETRENING PRESSEMELDINGER For medlemmer

Pressemeldinger

Ny turne i Kroatia

Skrevet: 28.11.2015

Våre venner fra siste besøk i Kroatia, nemlig Klapa Baska, har gjentatte ganger henvendt seg til oss for et utvidet samarbeid.

De har lokket med utallige forslag for å få videreført den fenomenale kontakten vi fikk opprettet ved vårt besøk i 2014, etter at de fikk anledning til å lytte til en av Oppdal Mannskors mange konserter.

Vi har derfor besluttet, for å medvirke til Klapa Baskas videre fremgang, å gjenta turen til Kroatias riviera.

Det er opplagt at våre besøk har stor betydning for nasjonen, da det ved vår forrige besøk ble besluttet å legge åpningskampen i fotballVM mellom Kroatia og Brasil sammenfallende med Oppdal Mannskors konserter.

Besøket legges til tiden 11-18 juni 2016, og vil i tillegg til felles konserter med Klapa Baska, åpne for en rekke konserter med Oppdal Mannskor alene.

Makarskas kommunale kulturkontor ser på dette som en stor mulighet til å prommotere Kroatias beste turistby som også en av landets mest eminente kultursteder, og vil derfor sørge for alle bekvemmeligheter, så som scene, lyd- og lysanlegg, annonser og musikere.

Byens største torg tas i bruk, og håpet er at hordene av tilskuere kan få plass foran scenen.

Datoen for vår felles konsert med Klapa Baska er ikke satt, men vi antar at utålmodige kroater helst vil avholde denne så snart som mulig etter vår ankomst.

Nytt for i år er at vi vil framføre stykker på Kroatenes eget språk, i tillegg til de beste av norske sanger.

Også denne gang åpnes det for både solo- og urfremføringer i beste Oppdal Mannskorstil

Da siste besøk viste at dette behovet er stort, vil konkrete planer legges sammen med kommunale myndigheter for å unngå at Oppdal Mannskor sine medlemmer utsettes for unødig pågang fra lokal, nasjonal og internasjonal presse. Det er tross alt sang og musikk som opptar koret. Våre lokale samarbeidende sangere vil derfor forestå intervjuer og annen pressekontakt.

Selv om Oppdal Mannskors konsertprogram blir tett og hektisk, er det viktig at aktive utøvere får anledning til å ivareta sine familier.

Det blir derfor lagt opp til egne aktiviteter og fritid så langt dette lar seg gjøre.

Oppdal Mannskor tar alle slike henvendelser vært alvorlig, og vi vil gjøre vårt ytterste for at arrangørene blir fornøyd. Vi er derfor i full gang med øvelser på konsertprogrammet.

Tilbake