OM OSS HØYDETRENING PRESSEMELDINGER For medlemmer

Oppdal Mannskor

Stiftet 1975, består av ca 20 medlemmer, som møtes til øvelse
hver torsdag ved Oppdal Videregående Skole.
Foruten julekonsert og opptreden 17. Mai hvert år,
deltar vi på en rekke forskjellige tilstelninger og konserter gjennom året.
Høydepunktet er festivalen "Høydetrening", som arrangeres annenhvert år.
Dirigent fra høsten 2017 er Zieduna Frengstad.


Postadresse:
Oppdal Mannskor
v. Arne Inge Stenløkk
7340 Oppdal

Oppdal Mannskor på facebook:

Oppdal Mannskor

Høydetrening

Styret i Oppdal Mannskor:

Sekretær: Jostein Nerhoel Telefon: 92202420
Kasserer: Arne Inge Stenløkk Telefon: 99708420
Styremedlem: Arne Inge StenløkkTelefon: 99708420
Styremedlem: Ronny RøeTelefon: 95076409
Styremedlem: Per Erik HindsethTelefon: 97652003
Styremedlem: Sverre StrandTelefon: 99023949
Styremedlem: Ola FlatmoTelefon: 90027837