OM OSS HØYDETRENING PRESSEMELDINGER For medlemmer

Pressemeldinger

Kroatia står for tur

Skrevet: 09.06.2014

Som de aller fleste med innsyn i Oppdals eminente kulturliv har fått med seg, har det internasjonale og over hele verden ettertraktede Oppdal Mannskor nå gitt etter, og takket ja til svært pågående representanter for en av de beste regionene i Europa for korsang, nemlig Kroatia, og vil derfor glede både innfødte og i hopetall tilreisende med sine utmerkede oppføringer.

Etter lang betenkningstid og harde interne diskusjoner, ble medlemmene til slutt overtalt til å beære også denne delen av verden med sitt nærvær.

Oppdal Mannskor har som kjent tidligere besøkt mange deler av verden, deriblant USA og Finland. Kroatias riviera er kjent for å tiltrekke seg mange mennesker, selv uten at Oppdal Mannskor er til stede.

Det er derfor med de største forventninger at de kroatiske representantene nå ser fram til en om mulig enda større tilstrømming av folk fra fjern og nær.

Når Oppdal Mannskor først er på disse kanter av verden, vil vi etter stadige oppfordringer og betydelig press, opptre med ikke mindre enn fire konserter på fire forskjellige arenaer.I tillegg kommer utallige mindre oppføringer flere steder.

Det forventes en betydelig pågang fra større og mindre lokale arrangører for å få engasjert Oppdal Mannskor. Derfor vil trolig det totale antall konserter bli betydelig.

Det er planlagt både urfremføringer og grensesprengende solistopptredener i løpet av turneen.

Oppdal Mannskor vil ankomme Kroatia den 11. juni, og dersom mottagelse og jubel gir rom for dette, vil første konsert avholdes allerede dagen etterpå. Det blir et tettpakket program, der nye konserter på nye steder starter så snart korets deltagere finner veien gjennom publikumsmassene.

Det tas sikte på hjemtur 14. juni, med forbehold om at publikum tillater dette.

Oppdal Mannskor vil på det sterkeste henstille til pressen at det vises hensyn ved ankomst i hjemlandet. Det antas at etter en betydelig pågang og oppmerksomhet ute i Europa, vil de fleste deltagere sette pris på at medias pågang blir dempet mest mulig. Som en kompensasjon for dette, er Oppdal Mannskor innstilt på å holde pressen mest mulig underrettet i løpet av turneen, slik at det nasjonale publikum opplyses om Oppdal Mannskors betydelige internasjonale suksess.

Tilbake