Oppdal Mannskor
VELKOMMEN OM FESTIVALEN INSTRUKTØRER PRISER PÅMELDING PRAKTISKE OPPLYSNINGER PROGRAM


HVEM KAN DELTA På FESTIVALEN?


"HØYDETRENING"- EN UNIK MØTEPLASS

Dette er 11. gangen Oppdal Mannskor arrangerer festival med coaching.
Hele ideen bak arrangementet er å gi korene en arena hvor fokuset
legges helt og holdent til korenes behov.
Tilbudene er satt sammen spesielt med tanke på de utfordringer
korene har, repertoarmessig og sangteknisk.
I tillegg til musikalsk påfyll gis det også godt rom for sosialt samvær.

HØYDETRENING er i første rekke en lære- og inspirasjonshelg, men det legges
naturligvis til rette for konserter på ulike arenaer.

NYTT I ÅR:

HVA ER COACHING?

Koret synger sanger som er forberedt. Kursets instruktører lytter og
kommer med gode råd for hvordan man kan utnytte korets potensial maksimalt.
Dette kan handle om plassering i og av koret, hvordan øke kommunikasjonen mellom kor og dirigent,
eller rent dirigentfaglige spørsmål. Korene samles 3 og 3, dette for å lære ved å lytte til hverandre.
I tillegg vil alle dirigentene bli samlet for i fellesskap med instruktørene å gå gjennom
erfaringer og utfordringer.

FESTIVALOMRÅDE

Nytt i år er at hele festivalen blir arrangert ved Oppdal Turisthtell.
samtlige aktiviteter vil foregå der eller i nær tilknytning, og hotellet vil derfor fungere som seminarlokale.
- Tørrskodd, intimt og oversiktlig.

OVERNATTING


Stevnehotellet i år blir Oppdals flotte nyoppussede Oppdal Turisthotell.
Alt på kveldstid vil foregå på Oppdal Toristhotell, med felles middag lørdag kveld.
Levende musikk både fredag og lørdag kveld.Festivalen arrangeres av Sør Trøndelag Korforbund,
med Oppdal Mannskor som teknisk arrangør.

For flere opplysninger om festivalen, ta kontakt: epost